Sử dụng thử Longtail.tv

Sáng nay nhận được thiệp chúc mừng năm mới của bạn LongTail, có giới thiệu một số điểm đáng chú ý trong năm vừa qua, mình sực nhơ quên chưa nâng câp lên phiên bản 5.8, chắc là lát nữa sẽ thực hiện, nhân tiện bạn ấy có giới thiệu thêm về LongTail.tv, tò mò thử xem sao.

Loading from LongTail.tv…

Asia Published via LongTail.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>