Lãnh đạo hiệu quả

Đó là những gì cuốn “The Leadership Pill” nói tới, thoạt đầu tôi cữ đọc và phân vân đây có phải một cuốn sách quảng bá cho một loại thân dược, mà ai đọc xong cũng ngờ ngợ và cần phải tìm để mua không? Một cuốn sách cũng hơi nhạt nhẽo một chút, nhưng có những điều bổ ích nhất định, xin đính chính một chút, nhạt là vì có một số ý tưởng và khung cảnh không thực sự bứt phá với “Giám đốc một phút”, nhưng nó rất đang để cho bạn đọc đấy.

Cuốn sách nói tới nghệ thuật lãnh đạo, mà đã là nghệ thuật thì cần thuyết phục con người, tức là nhân viên hay người dưới quyền, một cách tự nhiên nhất, không gượng ép, không chống đối, họ sẽ làm việc như cho chính mình. Mà đúng thể thật, người lãnh đạo tài năng là người giúp nhân viên của mình hoàn thành tốt công việc của họ, chứ không phải là người nhắc việc, công việc buồn tẻ ấy thì ai cũng có thể làm được không đến một người lãnh đạo, nhất là những lãnh đạo cao cấp.

Công thức bí mật của phương thức này là gì? Đó chính là Chính trực – Cộng tác – Công nhận. Nhưng người lãnh đạo tài giỏi là phải biết phối hợp tiết chế để từng nhân tốt trên tác dụng tốt với từng cá nhân họ lãnh đạo. Quan trọng họ cần đạt được đó là niềm tin của nhân viên, khi có niềm tin các nhân viên sẽ cùng vị thủ lĩnh đi tới mục tiêu chung. Điểm quan trọng, nếu bạn là lãnh đạo, đừng quên chia sẻ khó khăn, cũng như niêm vui với nhân viên của mình, điều này sẽ giúp họ có thêm niềm tin vào bạn và định hướng chung hơn nữa.