Hiển thị mã lệnh rõ ràng trong bài viết

Khi bắt đầu công việc lâu dài của mình, đó là viết hướng dẫn những trải nghiệm của tôi với nền tảng WordPress và cách để trở thành một webmaster đúng nghĩa như một siêu nhân, tôi đã gặp phải cầu hỏi, làm thế nào để hiển thị những dòng mã lệnh, code, cho đẹp đẽ như các bài viết tôi đã từng đọc? Vì yêu cầu này không quá cấp bách, và cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc viết lách của tôi, vậy nên tôi tạm thời chưa ngó tới nó.

Nhưng rồi đến một ngày, trong khi lang thang trên mạng tìm kiếm các giải pháp có việc khác, tôi lại bắt gặp chính giải pháp của mình đã từng mong muốn. Có lẽ việc này giống như khi đi tìm chìa khóa bị mất, đôi khi chúng ta không tìm được, cho tới một ngày tự dưng chiếc chìa khóa đó “bò” ra ngay trước mặt.

Tất nhiên giải pháp này đơn giản tới mức tôi không ngờ tới, đơn giản chỉ cần cài đặt một plugin do chính tổ chức WordPress gợi ý SyntaxHighlighter. Cách sử dụng còn đơn giản hơn, bạn chỉ cần chèn đoạn mã của mình giữa cấu trúc cuar shortcode:

[ sourcecode ]Mã lệnh của bạn[ / sourcecode ]

Bạn cũng có thể hiển thị ngôn ngữ mã lệnh của bạn nếu thêm vào thuộc tính language:

[ sourcecode language=”php” ]Mã lệnh của bạn[ /sourcecode ]

Và tất nhiên như mọi plugin khác, SyntaxHighlighter cho phép bạn các thiết lập khác trong phần cấu hình, Setting, của nó. Cùng khám phá để giúp trang web cá nhân hay blog của bạn được trình bày đẹp hơn nhé.

Comments

    • mrhoi says

      Bạn hỏi khó thế, ít nhất cho mình một ít thông tin thì mới giúp bạn được chứ 😀