Danh ngôn dành cho vợ và chồng

 1. Đàn ông muốn làm người yêu đầu tiên của phụ nữ. Phụ nữ muốn làm người yêu cuối cùng của đàn ông.
 2. Người phụ nữ thông mình đều biết: yêu đuối là chiến thuật tốt nhất để đối phó đàn ông.
 3. Đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi lấy chồng, đàn ông chỉ lo lắng về tương lai khi cưới vợ.
 4. Đàn bà cũng chỉ như trái cam, bề ngoài trông giống nhau nhưng trong ruột thì chua ngọt khác nhau.
 5. Đàn bà khéo léo bịt mắt người ta bằng một cái khăn, rồi sau đó quở trách tại sao người ta lại bước không vững vàng.
 6. Hạnh phúc nào tay nắm không được đều là mộng.
 7. Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn.
 8. Trong tình yêu có người yêu và một người khác được yêu.
 9. Đừng bao giờ nói rằng kẻ nào đó hạnh phúc trước khi anh ta chết.
 10. Đàn bà có thể mang nặng với điều kiện sức nặng đó do người đàn ông đặt lên vai họ.
 11. Con tim của người đàn bà không bao giờ già nua. Một khi nó không còn yêu nữa, tức là nó đã ngừng đập.
 12. Người không bao giờ điên vì yêu thì sẽ không bao giờ rộng lượng trong tình yêu.
 13. Một người chồng là một người thầy, hãy tôn trọng chồng.
 14. Đàn ông là mãnh lực hành động, đàn bà là mãnh lực thu hút.
 15. Cái khổ của đàn ông là vợ ghen, cái khổ của đàn bà là chồng vui tính.